2016 Sen Nin Butsu Project "-airscape 2016- real life" Art Lab Tokyo (Tokyo)
           
     
tarpaulin print・aluminum・side table
H205×W150×D70 cm

           
     
tarpaulin print・aluminum・side table
H205×W150×D70 cm
           
     
tarpaulin print・aluminum・side table
H205×W150×D70 cm
           
         
aluminum・side table
(detail)
           
 
 
Do not use without permission.
Copyright © 2008-2019 Akira Kobayashi. All rights reserved.
www.akirakobayashi.com